Sõnaliigid. Leia nimisõnad

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali sõnad, mis on nimisõnad.

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.
results loading