Sõnaliigid. Leia omadussõnad

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali sõnad, mis on omadussõnad.

results loading