Sõnaliigid. Leia omadussõnad

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali sõnad, mis on omadussõnad.

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.
results loading