Tegusõnad. Kas ühendtegusõna või väljendtegusõna?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

üle elama maha magama korrale kutsuma üle hindama silma hakkama omaks võtma kindlaks tegema otsa saama alla andma jalga laskma taas avastama
Väljendtegusõnad Ühendtegusõnad
results loading