TUHANDEAASTANE KESKAEG

Keskaeg on periood, mis jääb vanaaja ja uusaja vahele. Keskaja inimesed ise jaotasid ajaloo kaheks perioodiks: vanaks paganlikuks ja uueks kristlikuks ajaks.

AjaluguKeskaeg

 

Mõiste ”keskaeg”  võtsid 14. sajandil kasutusele Itaalia renessansiajastu õpetlased –kasutades, seda pilkena vaimupimeduse ja barbaarsuse perioodi kohta Rooma riigi lõpust kuni 14. sajandini. Keskaja alguseks peetakse üldiselt aastat 476, mil kukutati viimane Lääne-Rooma keiser Romulus Augustulus ning Lääne-Rooma keisririik lakkas olemast. Keskaja lõpu ja uusaja alguse osas on aga palju vaidlusi.

-Ühed peavad lõpuks trükikunsti leiutamist (u 1450. a),

AjaluguKeskaeg1

 

Pildid: Gutenbergi trükipress

-Teised Konstantinoopoli vallutamist türklaste poolt 1453. aastal,

AjaluguKeskaeg2

–  Kolmandad Ameerika avastamist Christoph Kolumbuse poolt 1492. aastal,

AjaluguKeskaeg3

ajalugukeskaeg4

– Neljandad reformatsiooni algust 1517. aastal.

31. oktoobril aastal 1517 naelutas Wittenbergi ülikooli teoloogiaprofessor augustiinlasest munk Martin Luther Wittenbergi linnusekiriku uksele 95 teesi indulgentside müügi vastu.Teesidel olid kirjas Lutheri põhimõtted ja arvamus katoliku kiriku kohta. Tema eesmärgiks polnud uue usu rajamine, vaid vana reformimine.

ajalugukeskaeg5

Nii võib konkreetset aastaarvu keskaja alguse või lõpuna võtta tinglikult. Keskaja alguse ja lõpuga seoses on probleemiks veel see, et eespool nimetatud aastaarvud kehtivad täiel määral ainult Lõuna- ja Lääne-Euroopa kohta. Kesk- ja Ida-Euroopas algas keskaeg alles VIII-IX sajandil, Põhja-Euroopas X-XI sajandil, Baltimaades alles XII saj. lõpus-XIII saj. alguses (Näiteks Eestis peetakse keskaja algusaastaks 1227. a., mil lõppes eestlaste muistne vabadusvõitlus ja siinsetele aladele jõudsid Saksa-Skandinaavia vallutajad. Eestisse toodi ristiusk koos keskaegse kirjakultuuri, ladina tähestiku ja hariduskorraldusega). Keskaja lõpuks peetakse Lõuna-, Kesk- ja Lääne-Euroopas XV saj. lõppu, Põhja- ja Ida-Euroopas saabus see mõnevõrra hiljem.

TEST:

Sõjad, sõjamehed ja relvad keskajal

Gutenbergi trükipress

 

Martin Luther

Elu keskajal inglismaal:

 

Ameerika avastamine

 

LISAKS:

Soovitatav kirjandus:

  • Umberto Eco, Unistades keskajast. – Vikerkaar 1998, nr 4-5
  • Aron Gurevitš. Keskaja inimese maailmapilt. Tallinn, 1992

Keskaja inimese maailmapilt

See artikkel on retsenseerimata.