Variatsioonirida ja sagedustabel.

Variatsioonirida ja sagedustabel. Klassid

Ühe kooli gümnaasiumiastmes õppivate noormeeste jalanumbrid on:

Variatsioonirida1

Selline arvude järjestus on statistiline rida.

Kui järjestame saadud tulemused kasvavalt või kahanevalt, siis on tulemuseks variatsioonirida.

Variatsioonirida2

Variatsioonirida3

 

Teise kooli noormeeste jalanumbrid on tabelis:

Variatsioonirida4Variatsioonirida5

 

 

Klassipiiride määramine

Kui variatsioonireas on andmeid suhteliselt vähe, siis jaotatakse andmed tavaliselt [ Variatsioonirida ] klassiks. Näiteks 20 kirjega variatsioonirea puhul võib moodustada 4 klassi, aga klasse võib olla ka 5.

Klassipiirid võib leida seosega  Variatsioonirida6

Näide. Mõõdeti hiirte sabasid ja tulemused (mm) on järgmised: 102, 88, 90, 68, 38, 78, 84, 94, 100, 64, 88. Jaotades need andmed kolme klassi, võime klassipiirid valida järgmiselt: 37 – 58, 59 – 80 ja 81 – 102. Võimalikud on ka teised piirid.

 

Allikas: Variatsioonirida_sagedustabel

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.