VÕRRE. VÕRDE PÕHIOMADUS. VÕRDEKUJULISE VÕRRANDI LAHENDAMINE

Võrdeks nimetatakse tõest võrdust, mille mõlemad pooled on jagatised.

Valem: 5 ehk 6

Muutujad a, b, c ja d on võrde liikmed. Võrde esimene liiget a ja viimane liiget d nimetatakse võrde välisliikmeteks ning teine liige b ja kolmas liige c on võrde siseliikmed.

Võrret, mis sisaldab tundmatut, nimetatakse võrdekujuliseks võrrandiks.

Näide: 7

Selliseid võrdekujulisi võrrandeid lahendatakse võrde põhiomaduse abil.

Võrde põhiomadus ütleb, et võrde välisliikmete korrutis on võrdne tema siseliikmete korrutisega.

Valem: Võrde 6 puhul kasutame võrde põhiomadust ja saame 8

Näide: Lahendame võrde 7.

Võrde põhiomadust kasutades saame, et 9.

Edasi lahendame kasutades võrrandi omadusi.

10

Saime lahendiks arvu 9.

Kontroll: vasak pool 11, parem pool 12. Saime, et vasak pool on võrdne parema poolega.

Vastus: lahend on 9.

 

Lisaks:

Võrre ja võrdekujuline võrrand. Võrdelised suurused

See artikkel on retsenseerimata.