ARV 20

10 + 10 = 20
kümme + kümme = kakskümmend
5+5+5+5=20
4+4+4+4+4=20
2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=20

20 kakskümmend
20. kahekümnes

Paarisarvud ja paaritud arvud kuni kahekümneni:

62

TEST:

Arvutamine 20 piires. Paaris- ja paaritute arvude tundmine 20 piires

Arvutamine 20 piires. Paaris- ja paaritute arvude tundmine 20 piires. Test nr2

ÜLESANDED:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.