ARVTELG

Negatiivsete arvude kujutamiseks pikendatakse arvkiirt võrdse pikkusega ühiklõikudega üle nullpunkti vasakule poole, mille tulemusel saame sirge:

Nullist paremale kanname endiselt positiivsed arvud, vasakule aga negatiivsed arvud. Seda sirget kutsutakse arvsirgeks ehk arvteljeks.

Arvtelg on sirge, millele on märgitud nullpunkt, ühiklõik ja positiivne suund. Arvtelge nimetatakse ka koordinaatteljeks ja arvu, mis vastab arvtelje punktile, nimetatakse selle punkti koordinaadiks.

Kirjutis A(2) tähendab, et punkt A vastab arvule 2 (ehk see punkt kujutab arvu 2). Loeme: punkt A, mille koordinaat on kaks.

Video: Positiivsete täisarvude kandmine arvteljele selgeks

Video: Negatiivsed ja positiivsed täisarvud arvteljele selgeks

Harjuta:

Arvtelg 1

Arvtelg 2

Arvtelg 3

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.