ARVU JÄRGUD

Tehes tehteid arvudega kuni 1 000 000 (miljon), tuleb juurde veel sajatuhandeliste järk. Vaid arv miljon sisaldab ka ühemiljoniliste järku.

Näide:
743459 (arvu loeme seitsesada nelikümmend kolm tuhat nelisada viiskümmend üheksa)

antud arvus on üheksa ühelist, viis kümnelist, neli sajalist, kolm tuhandelist, neli kümnetuhandelist, seitse sajatuhandelist.

Arvutamisel kehtivad kõik eelnevalt kirjeldatud reeglid, lihtsalt arvud on suuremad.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.