Funktsiooni piirväärtuse arvutamine

Funktsioon

Funktsioon1

siis kehtivad järgmised valemid:

Funktsioon2

Allikas.  Ülesanded lahendustega – 11. klass. Jadad. Funktsiooni ja jada piirväärtus

See artikkel on retsenseerimata.