Harilikud murrud

Harilikud murrud on näiteks:

joonis1Matemaatika6klass

Harilik murd näitab, mitmeks võrdseks osaks on tervik jaotatud ja mitu sellist osa on võetud.

joonis3

Kollasele osale vastab murd    ning

punase osa suuruse võib üles märkida murruga

Harilik murd kui jagatis

Harilikku murdu võib vaadata kui jagatist. Murru nimetaja ei saa võrduda nulliga.

Harilik murd kui osamäär

Harilik murd näitab osa suurust võrreldes tervikuga.

4 õuna jagati kahe lapse vahel. (Nähtav arvutis)

1 õun jagati kahe lapse vahel. (Nähtav arvutis)

Ülesanne.
Peenral õitses 12 tulpi. olid punased, ülejäänud olid kollased. Kui palju oli peenral kollaseid tulpe?

joonis4

Vaata joonist. 12 tulpi on 1 tervik.

12 lillest on punased tulbid.

Mitu punast tulpi on peenral?

Mitu kollast tulpi on peenral?

12 – 9 = 3 (kollast tulpi).

Vastus. Peenral on 3 kollast tulpi.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.