ARVKIIR

Arvkiir on kiir, mille alguspunktis on märgitud arv 0 ning edasi on vabalt valitud ühiklõikude kaugusel järgmised naturaalarvud kasvavas järjekorras. Arvkiirt võib vajadusel pikendada kuitahes kaugele.

3

Näiteks on joonlauaskaala osa arvkiirest ning on kriipsukestega jaotatud võrdseteks osadeks. Neid osasid nimetatakse jaotisteks ning igale jaotuskriipsule vastab mõõdetava suuruse kindel väärtus. Põhijaotisi tähistavad pikemad kriipsud ning nende juures olevad arvud.

2

Video

results loading