ARVU KÜMNE ASTMED, SUURTE JA VÄIKESTE ARVUDE KIRJUTAMINE KÜMNE ASTMETE ABIL. ARVU 10 NEGATIIVSE TÄISARVULISE ASTENDAJAGA ASTE

Meeldetuletuseks:

Arvu 1, 10, 100, 1000 jne võime kirjutada arvu kümne astmetena.

N: 1 = 100; 10 = 101; 100 = 102; 1000 = 103 … jne.

Tänu sellele seaduspärasusele saame reegli:

Reegel: 71

Arvu kümne astmed negatiivse täisarvulise astendajaga:

70

jne.

Järeldused: 10 positiivne aste näitab, mitu „nulli“ järgneb arvule „1“.

10 negatiivne aste näitab, mitu kohta liigub „koma“ arvu „1“ järel vasakule (ehk mitu komakohta on arvus).

Reegel: 72

Arvu 10 negatiivse astendajaga astmete abil saab lühemalt kirjutada väga väikeseid kääbusarve

Näide:

0,0000021 =21 ∙ 10-7

0,0000000000807 = 807 ∙ 10-13.

Arvu standardkuju

Arvu kümne astmete abil saame esitada arve standardkujul.

Arv on standardkujul, kui oleme mingi väga suure või väikese arvu kirjutanud arvu kümne astmete abil ja esimese teguri (mis kirjutatakse kümnendmurruna) täisosa on ühekohaline arv 1, 2, 3, …., 9.

Näiteks:

13000000 = 1,3 ∙107,

0,00000309 = 3,09 ∙10-6.

 

Video kümne astmetest:

results loading