FAKT JA ARVAMUS

Fakt on tõsiasi.

Fakt võib olla tõene või väär.

Arvamus on mõte, seisukoht või hinnang millegi/kellegi kohta. Arvamus võib inimestel erineda. Seda oma seisukohta saab/peab/võib teistele selgitada.

 

TEST:

Otsusta iga lause kohta, kas see esitab fakti või on arvamus.

Vali laused, mis esitavad fakti.

 

results loading