GEOMEETRIA KOKKUVÕTVAD LINGID JA VALEMITE LEHED

Hulktahukatest ülevaatlikumalt:

  1. Hulktahukad

Geomeetria:

  1. Kordamine/Geomeetria

Valemid:

  1. Valemid

Mõistete kordamine:

  1. Mõisted

Testid kordamiseks:

  1. Testiloend
results loading