Hulkliikme tegurdamine

Hulkliikme tegurdamine tähendab hulkliikme ehk summa esitamist korrutisena.

  • Ühise liikme sulgude ette toomine

Ühiseks teguriks võetakse üks liige, millega jaguvad kõik avaldise liikmed ja mis sisaldab kõiki võimalikke ühiseid tegureid.

Valem: ab + ac = a(b + c)

Näide: 2ab + 4a2c = 2a (b + 2ac)

  • Korrutamise abivalemid:

65

Näited:

k2 – s2 = (k – s)(k + s)

2us2 – 8uv2 = 2u(s2 – 4v2) = 2u(s – 4v)(s + 2v)

4 + 12c + 9c2 = (2 + 3c)2 = (2 + 3c)(2 + 3c)

2x3 + 8x2y + 8xy2 =2x(x2 + 4xy + 4y2) = 2x(x + 2y)2 = 2x(x + 2y)(x + 2y)

u2 – 2uv + v2 =(u – v)2 = (u –v)(u –v)

3x2y – 6xy +3y = 3y(x – 1)2 = 3y(x – 1)(x – 1)

 

results loading