Jagamine

Jagamiseks nimetatakse kahe teguri korrutise ja ühe teguri järgi teise teguri leidmist.

Jagamine on korrutamise pöördtehe, seega jagamist saab kontrollida korrutamise abil.

6 : 3 = 2
jagatav jagaja jagatis
jagatis

Kontroll.
3 · 2 = 6

Jagamistehtel on kaks erinevat tähendust:
1) võrdseteks osadeks jaotamine (jaotame 6 lille võrdselt kahte vaasi) ja
2) mahutamine (mahutame 6 lille 2-kaupa vaasidesse).

Jagamine mitmekohaliste arvudega

 

Allikad: Jagamine 

Jagamine 4: jagamine mitmekohaliste arvudega

results loading