JAGATISE VÄLJENDAMINE PROTSENTIDES

Selleks, et leida, mitu protsenti moodustab üks arv teisest, tuleb esimene arv jagada teisega ning saadud jagatis korrutada 100 protsendiga.

N. Leia, mitu protsenti moodustab 5 arvust 25.

65

Vastus: arv 5 moodustab 25-st 20%.

results loading