JÄRGARVUD 100-ni

Järgarve kasutatakse järjekorra märkimiseks.

Järgarvu märkimisel araabia numbritega lisatakse arvule punkt.

Näiteks 3. tähendab kolmas.

136

…ja nii edasi

100. on sajas.

results loading