Kaksliikme ruut

Kasliikme ruut

Kaksliikme ruudu saame, kui korrutame kaksliikme iseendaga. Seejuures saame kasutada kasliikmete korrutamis reeglit.


Summa ruut: 

Üksliikmede summa ruut  = esimese liikme ruut + kahekordne liikmete korrutis + teise liikme ruut.
Valem:

Näide:

Üksliikmede vahe ruut = esimese liikme ruut-kahekordne liikmete korrutis + teise liikme ruut.
Valem:

Näide:

Vahe ruudu valemi võime saada ka summa ruudu valemist,kui asendame b  -b-ga.

Vahe ruut:
results loading