KERA

Kera on pöördkeha. Keraks nimetatakse keha, mis tekib ringi pöörlemisel ümber oma diameetri.

201

Kera pindala:

Kera pindala võrdub neljakordse suurringi pindalaga.

Kera ruumala:

Kera ruumala võrdub kera pindala ja raadiuse ühe kolmandiku korrutisega.

figury50

Kus r tähistab kera raadiust.

 

ring

Loe lisaks:

Ümbermõõt, pindala ja ruumala

Kera

results loading