KIRJALIK LIITMINE 10000 PIIRES

56

Kirjutan liidetavad üksteise alla nii, et ühelised on üheliste all ja kümnelised kümneliste all, sajalised on sajaliste all ja tuhandelised tuhandeliste all.

Liidan ühelised.

5+7=12

Kirjutan 2 üheliste alla ja jätan meelde 1 kümnelise.

57

Liidan kümnelised ning meelde jäetud 1 kümnelise

4+8+1=13

Kirjutan 3 kümneliste alla ja jätan meelde 1 sajalise.

58

Liidan sajalised ning meelde jäetud 1 sajalise.

2+6+1=9

Kirjutan 9 sajaliste alla.

59

Liidan tuhandelised.

0+6=6

Kirjutan 6 tuhandeliste alla.

Ülesanne:

Kirjalik liitmine 10000 piires. Kirjuta kasti õige vastus

 

Liitmine:

 

results loading