KIRJALIK LIITMINE

Kirjalik liitmine toimub järkude kaupa ja arvud kirjutatakse üksteise alla, nii et sama järgu ühikud oleksid kohakuti. Liitmist alustatakse üheliste järgust.

tabel2

Et vältida arvutamisvigu, on soovitatav liitmist kontrollida ligikaudsete arvude liitmisega.

Näiteks: Kui ümardame 5467 ja 3798 tuhandelisteni saame:

5467 ≈5000 ja 3789 ≈ 4000     5000+4000=9000

See tulemus on samas suurusjärgus arvutatud tulemusega 9000 ≈ 9265

Kui ümardame sajalisteni, saame täpsema vastuse:

5467 ≈ 5500  ja 3789 ≈ 3800   5500+3800= 9300

9265 ≈ 9300

results loading