KOLMNURGA JOONESTAMINE ÜHE KÜLJE JA SELLE LÄHISNURKADE JÄRGI

Joonesta kolmnurk ABC, kus antud on külg AB ja tema lähisnurgad ja .

  • Joonesta kolmnurga külg AB.
  • Nüüd aseta malli nullpunkt punkti A ja joonesta punktist A lähtuv kiir, mis moodustab antud küljega nurga .
  • Nüüd aseta malli nullpunkt punkti B ja joonesta punktis B lähtuv kiir, mis moodustab antud küljega nurga .
  • Tähista nende kiirte lõikepunkt tähisega C.

Võrdsuse tunnus ühe külje ja selle lähisnurkade järgi:
Kui ühe kolmnurga külg ja selle lähisnurgad on vastavalt võrdsed teise kolmnurga külje ja selle lähisnurkadega, siis need kolmnurgad on võrdsed (tunnus NKN, loe: nurk-külg-nurk).

Vaata videot kolmnurga konstrueerimisest (ilma mallita)

Malliga konstrueerimine:

results loading