KOLMNURGA PINDALA

Kolmnurga pindala on võrdne aluse ja kõrguse poole korrutisega.

ehk tähtedega valem:

Vaata näiteid kolmnurga pindala arvutamisest erinevatele külgedele joonestatud kõrguste abil:

Näide 1

Näide 2

Näide 3

Täisnurkse kolmnurga pindala saab arvutada ka nii:

Täisnurkse kolmnurga pindala võrdub kaatetite poole korrutisega.

ehk tähtedega valem:

Täisnurkse kolmnurga pindala valemi tuletamine

Ümbermõõdu, pindala ja puuduva nurga leidmine

Kordavad testid 1

Kordavad testid 2

Kordavad testid 3

Miljonimäng kolmnurkade kohta

Slaid: Kolmnurga ümbermõõt ja pindala

results loading