KOLMNURK

Kolmnurgaks nimetatakse kolme punktiga määratud kinnist murdjoont koos tasandi osaga, mida see murdjoon piirab.

mata5

Joonisel oleva kolmnurga moodustab kinnine murdjoon, mille tipud on A, B ja C. Murdjoone lülid on kolmnurga küljed. Kolmnurga külgede märkimiseks on mitu moodust.

Külgi võib märkida AB, BC, AC või a, b, c.

Kolmnurga iga kahe külje summa on suurem kui kolmas külg: b + c > a,  a + c > b,  a + b > c.

Murdjoone tipud on kolmnurga tipud. Kirjas märgitakse kolmnurka ABC lühidalt  ∆ABC.

Joonisel oleva kolmnurga tippudeks on punktid A , B ja C .

Kolmnurgal on kolm nurka ABC, ACB ja BAC, kolm lõiku AB, BC, AC.

Küljed AB ja BC on nurga ABC lähisküljed, mis asuvad antud nurga haaradel. Nurga ABC vastaskülg on külg AC.

Nurgad BAC ja ABC on külje AB lähisnurgad, külje AB vastasnurk on ACB.

Nurka ABC võime lühidalt kirjutada ka nii:

mata6

Kolmnurga külgi ja nurki nimetatakse kolmnurga elementideks.

Slaidi allikas: Kolmnurk

Sildid
results loading