KOLMNURKADE VÕRDSUSE TUNNUSED

Kaht kolmnurka nimetatakse võrdseks, kui nad sobival viisil üksteise peale paigutatult ühtivad.

Sellised kolmnurgad on kujult ja suuruselt ühesugused.

Vaata, kuidas kolmnurgad sobival viisil üksteise peale paigutatult ühtivad

Võrdsuse tunnus kolme külje järgi:
Kui ühe kolmnurga kolm külge on vastavalt võrdsed teise kolmnurga kolme küljega, siis need kolmnurgad on võrdsed (tunnus KKK, loe: külg-külg-külg).

Võrdsuse tunnus kahe külje ja nendevahelise nurga järgi:
Kui ühe kolmnurga kaks külge ja nendevaheline nurk on vastavalt võrdsed teise kolmnurga kahe külje ja nendevahelise nurgaga, siis need kolmnurgad on võrdsed ( tunnus KNK, loe: külg-nurk-külg).

Võrdsuse tunnus ühe külje ja selle lähisnurkade järgi:
Kui ühe kolmnurga külg ja selle lähisnurgad on vastavalt võrdsed teise kolmnurga külje ja selle lähisnurkadega, siis need kolmnurgad on võrdsed (tunnus NKN, loe: nurk-külg-nurk).

results loading