KÜMNENDMURDUDE VÕRDLEMINE

Kümnendmurru murdosa lõppu võib nulle juurde kirjutada ja neid sealt ära jätta, kümnendmurru väärtus sellest ei muutu. N: 0,27= 0,27000

 

Näide: Võrdleme arve 5,43 ja 5, 47.

–    võrdleme nende arvude ühe ja sama järgu ühikuid:

tabel60

Kuna arvus 5,47 on sajandikke rohkem kui arvus 5,43, siis 5,47 >5,43

Kümnendmurdude võrdlemine

 

Mäng. Kümnendmurdude võrdlemine.

Mäng. Puppy chase.

results loading