KÜMNENDMURRU KORRUTAMINE JA JAGAMINE JÄRGUÜHIKUGA 10, 100, 1000, …

Korrutades kümnendmurdu järguühikuga 10, 100, 1000,… tuleb koma viia nii mitu kohta paremale, kui mitu nulli on järguühikus, jagades aga  vasakule. Kui kümnendmurrus on kohti vähem kui koma tõstmiseks vaja, siis tuleb korrutamisel vajalik arv nulle lisada arvu lõppu, jagamisel algusesse.

tabel64

Matemaatika test. Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikutega

Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine. Matemaatika test nr1

Harjutus. Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikutega 10,100, 1000, …

results loading