LIITMISE SEADUSED. MITME ARVU SUMMA

Täisarvude liitmisel kehtivad samad seadused, mis naturaalarvude liitmisel:

  • vahetuvuse ehk kommutatiivsuse seadus:

  • ühenduvuse ehk assotsiatiivsuse seadus:

Liitmise seaduste abil on võimalik liidetavaid ümber tõsta ja rühmitada, et liitmine oleks võimalikult lihtne.

Näide: Arvutame summa  -9 + (-5) + 10 + (-2) + (-6) + 9 + (-8) + 1

Näeme, et summas on kaks teineteise vastandarvu -9 ja 9, mille summa annab nulli. Kirjalikult arvutamisel võib neile kriipsu peale tõmmata.

Edasi ühendame omaette summaks samamärgilised liidetavad.

Video: Mitme arvu liitmine (Allar Veelmaa)

Video: Positiivsete ja negatiivsete arvude liitmine ning lahutamine

Ülesanne 1

Ülesanne 2

results loading