Naturaalarvude liitmine ja lahutamine

Naturaalarvude liitmine

2 + 3 = 5
liidetav liidetav summa
summa

Mitmekohaliste arvude kirjalik liitmine (Näited on nähtavad arvutis)

Näide 1. Näide 2.

Liitmise erijuhte

a + 0 = a, näiteks 3 + 0 = 3

0 + a = a, näiteks 0 + 4 = 4

 

Liitmine

2 + 3 = 5
liidetav liidetav summa
summa

 

Naturaalarvude lahutamine

5 3 = 2
vähendatav vähendaja vahe
vahe

Mitmekohaliste arvude kirjalik lahutamine. (Näited nähtavad arvutis)

Näide 1. Näide 2.

Lahutamise erijuhte

a – 0 = a, näiteks 3 – 0 = 3

aa = 0, näiteks 4 – 4 = 0

0 – a ei ole teostatav naturaalarvude hulgas.

 

Lahutamine

Lahutamine on summa ja ühe liidetava järgi teise liidetava leidmine.

5 3 = 2
vähendatav vähendaja vahe
vahe

Lahutamine on liitmise pöördtehe. Lahutamist saab kontrollida liitmise abil.

Näide.
5 – 2 = 3
Kontroll. 3 + 2 = 5

 

Liitmise ja lahutamise vahelised seosed

Lahutamiseks nimetatakse summa ja ühe liidetava järgi teise liidetava leidmist.

Lahutamise õigsust saame kontrollida liitmise abil.

Näide.
6 – 4 = 2
Kontroll. 2 + 4 = 6

Neid arve seob neli võrdust.

2 + 4 = 6

4 + 2 = 6

6 – 2 = 4

6 – 4 = 2

 

Arvud 0 ja 1 matemaatilistes tehetes

a + 0 = a
a – 0 = a
a · 0 = 0
a · 1 = a
a : 1 = a
a : a = 1 (kusjuures a ei ole 0)
0 : a = 0 (kusjuures a ei ole 0)NB! Nulliga ei saa jagada.

Näiteid.
5 + 0 = 5
5 – 0 = 5
5 · 0 = 0
5 · 1 = 5
5 : 1 = 5
5 : 5 = 1
0 : 5 = 0

Vaata lisaks: Arvutamise seadused

 

Tehete järjekord

Kui avaldises on astendamist, korrutamis-, jagamis-, liitmis- ja lahutamistehteid, siis arvutatakse avaldise väärtus järgmises järjekorras:

  1. astendatakse,
  2. korrutatakse või jagatakse (tehete esinemise järjekorras),
  3. liidetakse või lahutatakse (tehete esinemise järjekorras).

Kui avaldises on ka sulud, siis tehakse esmalt sulgudes olevad tehted.
Kui avaldises on erinevates sulgudes olevaid tehteid, siis tehakse tehted esmalt ümarsulgudes, siis nurksulgudes ja seejärel looksulgudes

Matemaatika 5 klass3

 

 

 

 

 

 

Vaata lisaks: Tehete omadused

results loading