NATURAALARVULISE ASTENDAJAGA ASTE

Arvu iseendaga järjestikust korrutamist nimetatakse astendamiseks.

5051

Arvu a avaldisest an nimetatakse astme aluseks ehk astendatavaks, arvu n selles avaldises nimetatakse astendajaks ja avaldist an ennast nimetatakse astmeks.

Võrdsetest teguritest koosneva korrutise kirjutamist astmena ja ka selle astme arvutamist nimetatakse astendamiseks.

Iga arv astmes 1 on võrdne arvu endaga. Valem:

Iga arv astmes 0 on võrdne arvuga 1. Valem:

N: 21 = 2; 10,121 = 10,21; (-3)1 = -3.

20 = 1; (-1,111)0 = 1.

Negatiivse arvu astendamise puhul tuleb see arv kirjutada sulgude vahele.

Avaldised (-3)4 ja -34 ei tähenda sugugi ühte ja sama arvu.

N: 54 ja 55

Ka harilik murd peab olema sulgudes:

N: 56

Kui avaldises esineb lisaks astendamisele veel teisigi tehteid ja tehete järjekord pole määratud sulgudega, siis tuleb kõigepealt astendada.

Seejärel korrutamine ja jagamine ning liitmine ja lahutamine paremalt vasakule.

N: Arvuta:

58

Astenda:

results loading