PEEGELDUST PUNKTIST. TSENTRAALSÜMMEETRIA

Aedruudi õis (Vikipeedia)

Aedruudi õis (Vikipeedia)

Sümmeetrialiigiks on ka peegeldust punktist ehk tsentraalsümmeetria.

Punkti, millest kujundit peegeldatakse nimetatakse sümmeetria- ehk peegelduspunktiks.

Sümmeetriakeskpunktiks on kujundi keskpunkt.

Joonistel näiteid tsentraalsümmeetriast:

ilt: http://matemaatika.edu.ee/

Pilt: http://matemaatika.edu.ee/

 

http://www.mathsisfun.com

www.mathsisfun.com

 

Harjuta sümmeetriaülesandeid siin

results loading