PROMILL

Promill (tähis ‰) on tuhandik osa tervikust, seega 42

Promilli saab arvutustes kasutada analoogiliselt protsendile, arvesse tuleb võtta vaid seda, et tervik on siis 1000‰. Promille kasutatakse täpsete ja väikeste osamäärade arvutamisel ja märkimisel, näiteks väärismetalli sisaldus sulamis nn proov, toimeained nt ravimites, veres, rahvastikuuuringud, merevee soolasus jne.

Näide: Mitu grammi puhast kulda on sõrmuses prooviga 585 ja massiga 2 grammi?

Proov 585 tähendab, et puhas kuld moodustab sõrmuse massist 585‰, ülejäänud osa on mingist muust metallist (nt vask).

Lahendus: Leian, mitu grammi on sõrmuses kulda:

44

Vastus: Sõrmuses on 1,17 grammi puhast kulda.

results loading