PÜSTRÖÖPTAHUKAS, SELLE PINDALA JA RUUMALA

Püströöptahukas on püstprisma, mille põhjadeks on võrdsed rööpkülikud ja külgtahkudeks ristkülikud.

47

Risttahukas on püströöptahuka erijuht, sest risttahuka põhjadeks on ristkülikud, mis on rööpküliku erijuht (rööpkülik, mille nurgad on 90°).

Alloleval joonisel on püströöptahuka pinnalaotus.

48

Pinnalaotuse pindala on püströöptahuka täispindala ja külgtahkudeks olevate ristkülikute pindala kokku nimetatakse külgpindalaks.

Külgpindala leidmine – püströöptahuka külgpindala võrdub põhja ümbermõõdu ja püströöptahuka kõrguse korrutisega.

Valem: Sk = PH

Täispindala leidmiseks tuleb külgpindala liita kahekordne põhja pindala ehk rööpküliku pindala Sp=ah

Valem: St= Sk+2 Sp

Püströöptahuka ruumala leidmine – Püströöptahuka ruumala võrdub põhja pindala ja püströöptahuka kõrguse korrutisega.

Valem: V = Sp ∙ H

results loading