PYTHAGORASE TEOREEM

Pythagorase teoreem on Vana-Kreeka matemaatikule Pythagorasele omistatud teoreem täisnurkse kolmnurga kahe kaateti ja hüpotenuusi vahel.

169

Valem sõnades: täisnurkses kolmnurgas kaatetite (a ja b) ruutude summa võrdub hüpotenuusi (c) ruuduga.

168

Pythagorase teoreem pöördteoreem: kui kolmnurga külgede vahel kehtib Pythagorase teoreem, siis on see kolmnurk täisnurkne.

Kolme naturaalarvu, mille puhul kehtib Pythagorase teoreem, nimetatakse Pythagorase arvudeks ehk Pythagorase kolmikuteks.

Näide 1: Hüpotenuusi leidmine kaatetite kaudu:

170

Näide 2: Kaateti leidmine hüpotenuusi ja teise kaateti kaudu:

171

Pythagorase teoreemi kalkulaator

Testid:

  1. Pythagorase teoreem

Bythagoros

results loading