RATSIONAALARVUDE JAGAMINE

Jagamisel jagan arvude absoluutväärtused ja määran jagatise märgi samade reeglite järgi nagu korrutamisel.

11

N:

12

Nulli jagamisel temast erineva arvuga saame tulemuseks nulli.

Tehted harilike murdudega

Tehted kümnendmurdudega 1

Tehted kümnendmurdudega 2

results loading