RATSIONAALARVUDE KORRUTAMINE

Korrutamisel korrutan tegurite absoluutväärtused ja määran korrutise märgi.

Kahe samamärgilise arvu korrutis on positiivne, kahe erimärgilise arvu korrutis on negatiivne.

7

N:

8

Nulliga korrutamisel saadakse tulemuseks 0.

Kui negatiivseid tegureid on paarisarv, siis tuleb korrutis positiivne, kui negatiivseid tegureid on paaritu arv, siis tuleb korrutis negatiivne.

9

10

 

Tehted harilike murdudega

Tehted kümnendmurdudega 1

Tehted kümnendmurdudega 2

results loading