RING JA RINGI PINDALA

Ringi moodustab ringjoone sees olev tasandi osa koos ringjoonega.

Ringjoone raadius ja diameeter on ühtlasi ringi raadius ja diameeter.

120

Ringi pindala arvutamiseks tuleb π korrutada raadiuse ruuduga.

121

N: Arvutame ringi pindala, kui ringi raadius on 5 cm.

S ≈ 3,14 • 52 = 78,5 (cm2)

Vastus: Ringi pindala on 78,5 cm2.

 

Ringi pindala

Ingliskeelne video ringi pindala valemi tuletamisest:

results loading