RINGJOON, RING

68

Ringi moodustab ringjoone sees olev tasandi osa koos ringjoonega.

Ringjoone kõik punktid asuvad ühel ja samal tasandil ning on ringjoone keskpunktist võrdsel kaugusel.

Ühendades ringjoone keskpunkti O ja ringjoone mistahes punkti A, saame ringi raadiuse (r).

Kui ühendame ringjoone kaks punkti sirglõiguga, mis läbib ringi keskpunkti, saame ringjoone diameetri (d).

Ringjoone raadius ja diameeter on ühtlasi ringi raadius ja diameeter.

Ring on tasapinnaline kujund, mida ümbritseb ringjoon.

 

results loading