Segaarv

Segaarv koosneb täisosast ja murdosast. 
Näide 1.

segaarv = täisarv + lihtmurd

Segaarvu saab teisendada liigmurruks. Selleks tuleb täisosa korrutada murru nimetajaga ja liita murru lugejale.

Näide 2.

results loading