SILINDER

Silinder on keha, mille moodustab ümber oma ühe külje pöörlev ristkülik.

193

Ristküliku külge AB, mille ümber pöörleb silindrit moodustav ristkülik, nimetatakse silindri teljeks.

Silindri telje vastas asetsev ristküliku külg CD on silindri moodustaja, silindri moodustaja on ka silindrile kõrguseks, kõrgust tähistame tähega h ja ristküliku kaks ülejäänud külge on silindri raadiusteks, raadiuseid tähistame tavaliselt tähega r.

Silindri täispindala St on külgpindala Sk ja põhitahkude pindalade Sp summa

194

Silindri külgpindala võrdub põhja ümbermõõdu ja silindri kõrguse h korrutisega.

195

Silindri ruumala

Silindri ruumala on võrdne selle põhja pindala Sp ja silindri kõrguse h korrutisega:

196

Silindri põhjadeks on ringid – järelikult põhja ümbermõõt ning põhja pindalad on ringi ümbermõõt ja pindala.

Blue_cut-cylinder

results loading