SÕNADEST LAUSE. SUUR TÄHT LAUSE ALGUSES. LAUSELÕPUMÄRK. LAUSETEST TEKST.

LAUSE KOOSNEB SÕNADEST.

27

JUTT KOOSNEB LAUSETEST.

28

results loading