Sõnaliik

Sõnaliigid on keele sõnade klassid, mis ühendavad ühesuguste süntaktiliste, semantiliste ja morfoloogiliste omadustega sõnu.

Eesti keele grammatikas eristatakse tavaliselt järgmisi sõnaliike.

 • käändsõnad
  • nimisõna ehk substantiiv: loomkiviMart
  • omadussõna ehk adjektiiv: heakollanesuur
  • asesõna ehk pronoomen: minasellinemis
  • arvsõna ehk numeraal: üksseitseteistneljas
 • pöördsõnad
  • tegusõna ehk verb: tahtmakäimamõtlema
 • muutumatud sõnad
  • määrsõna ehk adverb: hästitänavara
  • hüüdsõna ehk interjektsioon: ohaitähhurraa
  • sidesõna ehk konjunktsioon: javõiega
  • kaassõna ehk adpositsioon: pealjärgiüle

Allikas: Sõnaliik

Käändsõnad

Tabelite allikas: Sõnaliigid

TESTI ENNAST:

Sõnaliigid. Aseta sõna õigesse kasti

results loading