SÜMMEETRIA

Sümmeetria on võrdne mõõt ja tasakaal.

Sümmeetriline kujund on peegelpilt.

Sümmeetria on terviku kooskõlaline asetus mõlemal pool sirget, keskpunkti või tasandit.

Looduses on sümmeetria elusolendi osade korrapärasus mingite mõtteliste telgede või tasandite suhtes.

Matemaatikas on sümmeetria kujundi omadus teisenduda iseendaks kolmel viisil:

1. peegeldus punktist (sümmeetriakeskpunktist),

40

2. peegeldus sirgest (sümmeetriateljest),

Sirge on telg, mis poolitab kujundi kaheks täiesti ühesuguseks osaks.

41

results loading