SUURUSE MUUTUMISE VÄLJENDAMINE PROTSENTIDES

Muutumise väljendamiseks protsentides leiame, kui mitu protsenti moodustab antud arvude vahe (muut) esialgsest arvust.

Suuruste võrdlemiseks tuleb leida suuruste vahe, jagada see võrreldava arvuga ning korrutada sajaga.

N1: Raamatu hind langes 12 eurolt 9 eurole. Mitme protsendi võrra alandati raamatu hinda?

Leian suuruste vahe ehk muudu: 12 – 9 = 3

Leian, mitu protsenti moodustab muut esialgsest hinnast: 66

Vastus. Raamatu hinda alandati 25% võrra.

N2: Leida, mitu protsenti on arv 16 väiksem arvust 20.

20 – 16 = 4

67

N2: Leida, mitu protsenti on arv 20 suurem arvust 16.

20 – 16=4

68

results loading