TÄHESTIK

Eesti keele tähestiku aluseks on ladina tähestik. Ladina tähestik on aluseks üle viiesajale keeletähestikule, sh läti, leedu, soome, vietnami, inglise, hispaania, türgi ning eestigi tähestikule. Ladina tähestik ise põlvneb kreeka tähestikust ja see omakorda foiniikia tähestikust. Algul olid ainult suurtähed, keskajal lisandusid väiketähed ja kirjutuskirja tähed.

Ladina alustähestikku eesti keele vajaduste järgi kohandades on saadud eesti tähestik.

 

ÜLESANNE:

Koosta tähestik.

Tähed läbisegi, veab õigesse järjekorda. Või anda tühikutena tähestiku alus. Tähed ilmuvad ükshaaval. Kui lohistab õigesse kohta, siis tekib uus täht.

Aa      Bb       Dd      Ee       Ff         Gg      Hh       Ii          Jj

Kk       Ll         Mm    Nn      Oo      Pp       Rr        Ss        Šš

Zz        Žž        Tt         Uu       Vv       Õõ      Ää      Öö      Üü

results loading