TÄHT OTSITAVA ARVU TÄHISENA

Tähtavaldisega on tegemist, kui avaldis sisaldab lisaks arvudele veel ka tähtesid või koosnebki ainult tähtedest. Sellise avaldise väärtus sõltub sellest, millise arvulise väärtuse me tähtedele anname ning neid tähti nimetatakse muutujateks.

Näide: Arvutame avaldise a+b+247 väärtuse, kui a= 21 ja b= 13
21+13+247=281

Kui a-l ja b-l oleksid teised väärtused, oleks ka antud avaldise väärtus teine.

Kui ühendame arve või avaldisi omavahel võrdusmärgiga, saame võrduse. Tõese võrduse puhul on võrdusmärgist vasakul ja paremal asuvad pooled võrdsed. Võrduses esinevat tähte, mille väärtus tuleb leida, nimetatakse tundmatuks ja sellist tundmatuga võrdust nimetatakse võrrandiks. Tundmatu leidmist võrrandist nimetatakse võrrandi lahendamiseks ja leitud tundmatu väärtus on võrrandi lahend.

21

22

results loading