TEHETE JÄRJEKORD

  • Tehete järjekord, kui avaldises on liitmine või lahutamine ja korrutamine või jagamine

Avaldises kõigepealt korrutan ja jagan, seejärel liidan ja lahutan.

3+4*5=3+20=23

35-2+48:8=35-2+6=33+6=39

 

  • Tehete järjekord sulgudega avaldises

Kui avaldises on sulud (…), siis teen esmalt sulgudes oleva tehte.

Seejärel korrutan ja jagan, siis liidan ja lahutan.

Kui avaldises on astendamist, korrutamis-, jagamis-, liitmis- ja lahutamistehteid, siis arvutatakse avaldise väärtus järgmises järjekorras:

  1. astendatakse,
  2. korrutatakse või jagatakse (tehete esinemise järjekorras),
  3. liidetakse või lahutatakse (tehete esinemise järjekorras).

Näide:

 

 

Enesekontrolliks:

  1. Tehete järjekord, sulud
  2. Avaldise väärtuse arvutamine
results loading