TERVIKU LEIDMINE OSA JA TEMA PROTSENDIMÄÄRA JÄRGI

I võimalus: Terviku leidmiseks antud protsendi järgi leiame 1% sellest tervikust ja tulemuse korrutame 100-ga.

II võimalus: Terviku leidmiseks antud protsendi järgi tuleb protsendid teisenda murruks ja seejärel jagada antud osa suurus selle murruga.

N1: Laural on loetud raamatust 40 lehekülge. See on 20% raamatu lehekülgede arvust. Mitu lehekülge on selles raamatus kokku?

Teeme joonise:

62

I lahendus (1 % kaudu):

1) Leiame, kui suur on 1% raamatu lehekülgede arvust.

40 : 20 = 2

1% on 2 lehekülge.

2) Raamatu lehekülgede arv kokku on 100%.

Leiame arvu, millest 1% on 2.

100 • 2 = 200

Vastus. Selles raamatus on 200 lehekülge.

N2: Liha kaotab keetmisel 35% oma kaalust. Kui palju peab olema toorest liha, et saada 2,6 kg keedetud liha?

II lahendus (osamääraga jagamise kaudu):

Keedetud liha on 2,6 kg, mis on osa toorest lihast. Meil on tarvis leida toore liha kogus, st leida tervik. Enne aga tuleb leida antud osale vastav protsent.

Teeme joonise:

63

1) Mitu protsenti moodustab keedetud liha toorest lihast?

100% – 35% = 65%

2) Kui palju oli toorest liha?

65% lihast on 2,6 kg.

64

2,6 : 0,65 = 4 (kg)

Vastus. Selleks, et saada 2,6 kg keedetud liha, peab olema 4 kg toorest liha.

results loading